POLITIKA

Javni poziv Općine Omišalj za podnošenje prijedloga za dodjelu godišnjih nagrada u 2021. godini

Općina Omišalj je objavila Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu nagrada za životno djelo i godišnjih nagrada u 2021. godini.

Pravo podnošenja prijedloga za dodjelu nagrada Općine Omišalj za životno djelo i godišnjih nagrada imaju građani općine Omišalj, pravne osobe i Općinska načelnica Općine Omišalj. Uvjeti za podnošenje prijedloga za dodjelu nagrada Općine Omišalj su:

– za nagradu Općine Omišalj za životno djelo;

Nagrada Općine Omišalj za životno djelo je javno priznanje koje se dodjeljuje fizičkoj osobi za cjelokupno postignuće na unapređivanju znanosti, gospodarstva, zaštite okoliša, zdravstva i socijalne skrbi, sporta, umjetnosti, kulture, odgoja i obrazovanja i drugih oblika društvenog života koje predstavlja izuzetan doprinos razvitku i ugledu Općine Omišalj.

– za godišnje nagrade Općine Omišalj;

Godišnja nagrada Općine Omišalj je javno priznanje koje se dodjeljuje domaćoj ili stranoj fizičkoj ili pravnoj osobi za postignuće i doprinos koji su od osobitog značaja za Općinu Omišalj iz područja znanosti, gospodarstva, zaštite okoliša, zdravstva i socijalne skrbi, sporta, umjetnosti, kulture, odgoja i obrazovanja ili drugih djelatnosti ostvareno tijekom posljednje dvije godine koje prethode godini u kojoj se dodjeljuje nagrada.

Prijedlog se podnosi u pisanom obliku sa sljedećim podacima:

• ime i prezime, odnosno naziv podnositelja prijedloga,
• prebivalište ili sjedište podnositelja prijedloga, osobno ime ili naziv osobe na koju se prijedlog odnosi uz navođenje osnovnih podataka o osobi, naziv nagrade i područje za koje se podnosi prijedlog,
• iscrpno obrazloženje prijedloga, odnosno postignuća i doprinosa radi kojih se predlaže dodjela nagrade Općine Omišalj.

Uz prijedlog, predlagatelj je dužan priložiti odgovarajuću dokumentaciju (objavljene radove, analize, prikaze, stručne kritike i ocjene, natjecateljske rezultate i sl.) kojom se potvrđuju navodi iz prijedloga. Na traženje Odbora podnositelj prijedloga dužan je dostaviti i dodatnu dokumentaciju. Prijedlozi koji nisu podnijeti u skladu s navedenim neće se razmatrati. Predlagatelj je u prijedlogu obvezan navesti kratki tekst koji se upisuje u povelji, a iz kojeg je vidljivo u čemu se očituje izniman značaj ili osobita vrijednost djela, ostvarenja ili cjelokupnog životnog djelovanja.

Prijedlozi za dodjelu nagrada Općine Omišalj s obrazloženjem i potrebnom dokumentacijom podnose se zaključno do 5. ožujka 2021. godine neposredno u Upravni odjel Općine Omišalj, Prikešte 13 (prethodno potrebna najava telefonom na broj 661-970) ili preporučenom pošiljkom na adresu: Općina Omišalj, Prikešte 13, 51513 Omišalj, u zatvorenoj omotnici s naznakom “Za dodjelu nagrada Općine Omišalj”.

(Imate zanimljivu priču, fotografiju ili video? Pošaljite na Whatsapp ili Viber broja 091 619 7475, e-poštom na glasotoka@gmail.com ili porukom na Facebook stranicu "Glas otoka")

Slične objave

Komunalno društvo iz Omišlja omogućilo uvid u svoje novčane transakcije

Glas otoka

Javni poziv Dubrovačko-neretvanske županije za sufinanciranje projekata organizacije manifestacija u turizmu

Glas otoka

Javni poziv TZO Malinska-Dubašnica za prijavu programa financiranja marketinških aktivnosti

Vedran Morin