dubrovniknet.hr
GLAS OTOKA OSTALI

NOVA RAVNATELJICA NIKOLINA GRKOVIĆ: Lokrum treba ostati otok očuvanih prirodnih i kulturnih vrijednosti

Nikolina Grković novoizabrana je ravnateljica Javne ustanove Rezervat Lokrum. Na javnom natječaju njezin je program izabran kao najbolji, a u JU je od 20. travnja 2020. do imenovanja radila kao stručna voditeljica ustanove.

Kakav je to program nova ravnateljica sastavila i kakva je njezina vizija budućnosti otoka, otkriva DubrovnikNet.

Koji su osnovni temelji vašeg programa, koji je od Upravnog vijeća odabran kao najbolji i na temelju kojeg ste imenovani ravnateljicom?

“Temeljna djelatnost Javne ustanove Rezervat Lokrum je zaštita, održavanje i promicanje zaštićenog područja u cilju zaštite i očuvanja izvornosti prirode, osiguravanja neometanog odvijanja prirodnih procesa i održivog korištenja prirodnih dobara te praćenja stanja očuvanosti prirode. Ustanova upravlja i područjem ekološke mreže Natura 2000 koja se sastoji od 8 stanišnih tipova prepoznatih kao nacionalna i međunarodna vrijednost na razini Europske unije”, otkriva ravnateljica za DubrovnikNet temeljne odrednice programa, uz naglasak na očuvanje šumskih staništa vazdazelenih i mješovitih šuma i makije.

Također, dodaje, Lokrum je kao dio Povijesne jezgre Grada Dubrovnika s gradskim zidinama i utvrdama te gradskim jarkom uvršten u UNESCO-ov registar Svjetske kulturne baštine, stoga su u program uvrštene aktivnosti koje prethode obnovi Benediktinskog samostana i Maksimilijanovog ljetnikovca, kao što su završetak preostalih arheoloških i konzervatorskih istraživanja, definiranje namjene samostana i ljetnikovca, izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta obnove te u konačnici prijava projekta za sufinanciranje iz fondova Europske unije.

“Konačni cilj je usvajanje plana upravljanja zaštićenim područjem i ekološkom mrežom koji će imati definirane ciljeve upravljanja kao i aktivnosti za postizanje ciljeva te indikatore uspješnosti provedbe i to na razdoblje od 10 godina. Takav strateški dokument i njegovo usvajanje osigurat će dugoročno očuvanje prirodnih i kulturnih vrijednosti zaštićenog područja kroz kvalitetno upravljanje”, kaže Nikolina Grković.

Naglašava kako je glavna okosnica njezinog plana i djelovanja očuvanje prirodnih i kulturnih vrijednosti.

“Lokrum treba ostati otok očuvanih prirodnih i kulturnih vrijednosti uz održivo upravljanje prirodnim dobrima i posjetiteljima, a Javna ustanova treba kontinuirano jačati kapacitete kako bi se navedeno i ostvarilo”, zaključuje nova ravnateljica JU Rezervat Lokrum.

(Imate zanimljivu priču, fotografiju ili video? Pošaljite na Whatsapp ili Viber broja 091 619 7475, e-poštom na glasotoka@gmail.com ili porukom na Facebook stranicu "Glas otoka")