24. siječnja 2021.
POLITIKA

Povjerenstvo neće pokretati postupak protiv načelnika Općine Punat

Postupak za odlučivanje o sukobu interesa protiv dužnosnika Marinka Žica, općinskog načelnika Općine Punat, neće se pokrenuti, s obzirom da iz prikupljenih podataka i dokumentacije, povodom okolnosti sudjelovanja dužnosnika na 6. sjednici Vijeća za koncesijska odobrenja na pomorskom dobru Općine Punat, dana 16. ožujka 2020. godine, ne proizlazi da je u postupanju dužnosnika došlo do moguće povrede odredbi Zakona o sprječavanju sukoba interesa, objavilo je Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa.

Protiv dužnosnika Marinka Žica podnesena je 13. ožujka 2020. neanonimna prijava mogućeg sukoba interesa, u kojoj se navodi da je općinski načelnik ujedno i predsjednik Skupštine trgovačkog društva KD Črnika d.o.o. Punat. Dužnosnik je sudjelovao u radu Vijeća za koncesijska odobrenja na pomorskom dobru na sjednici održanoj 6. ožujka na kojoj se raspravljalo i o zahtjevima KD Črnika d.o.o. Punat, iako nije član tog tijela. U prijavi se napominje kako trgovačka društva u vlasništvu jedinica lokalne samouprave u postupcima davanja koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru imaju jednaki tretman kao i bilo drugi podnositelj zahtjeva.

Dužnosnik je, prema navodima u prijavi, sazvao sjednicu zbog promjene članova Vijeća za koncesijska odobrenja, no nakon konstituiranja novog saziva nije napustio sjednicu iako je prema prijavitelju to trebao učiniti. Sama prisutnost čelnika općine na sjednici na kojoj su neki od članova službenici i predstavnici općine, pritisak je na članstvo koje mora nepristrano i zakonito donositi odluke, a čelnik se trebao izuzeti zbog očitog postojanja sukoba interesa. Prethodno je isti dužnosnik predložio Općinskom vijeću Općine Punat razrješenje redsjednice i zamjenice Vijeća za koncesijska odobrenja s obrazloženjem sukoba interesa, koje su obje imale zakonito provedeni postupak izuzeća. Razrješenje je provedeno, a nitko iz predstavničkog tijela nije primijetio da je predlagatelj razrješenja također u sukobu interesa i da se je pri tom on, za razliku od osoba koje predlaže razriješiti, propustio izuzeti iz postupanja.

U prijavi se također navodi i kako je sukob interesa prijavljenog dužnosnika razvidan i zbog samovoljnog postupanja suprotno mišljenju Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, kojega je Vijeće za koncesijska odobrenja na pomorskom dobru Općine Punat zatražilo i dobilo. Rezultat takvoga postupanja je dovođenje članova Vijeća za koncesijska odobrenja u situaciju da radi po Planu upravljanja pomorskim dobrom koji nije objavljen u službenom glasilu pa stoga nije stupio na snagu i donosi nezakonite odluke.

Povjerenstvo je od istog podnositelja dana 7. travnja 2020. zaprimilo dopunu prijave u kojoj se navodi da je prijavljeni dužnosnik, kao predsjednik Skupštine trgovačkog društva KD “Črnika” d.o.o. iz Punta, sudjelovao u raspravi na sjednici Vijeća za koncesijska odobrenja na način da je članovima Vijeća ukazivao kako je interes trgovačkog društva, koje u postupcima davanja koncesijskih odobrenja nije u povlaštenom položaju u odnosu na sve ostale kandidate, predstavio kao javni interes i time utjecao na donošenje odluka Vijeća za koncesijska odobrenja protivno zakonu, odnosno temeljem Plana gospodarenja pomorskim dobrom koji nije objavljen te samim time nije stupio na snagu, kao i suprotno Mišljenju Ministarstva pomorstva prometa i infrastrukture koje je dobiveno na traženje upravo Vijeća za koncesijska odobrenja. Dana 14. travnja 2020. zaprimljena je prijava drugog podnositelja u kojoj se u bitnom navode iste okolnosti kako i prijavi od 13. ožujka 2020.

Dana 29. travnja 2020. zaprimljena je druga dopuna prijave u kojoj se u bitnom ponavljaju predmetne okolnosti iz ranije prijave te se uz to prijavljuje dužnosnik Goran Bonifačić, zamjenik općinskog načelnika Općine Punat, jer je u svojoj imovinskoj kartici izostavio navesti da je član skupštine trgovačkog društva Črnika d.o.o. Punat, kao i da je član Povjerenstva za dodjelu vezova pri Županijskoj lučkoj upravi Krk. Također je zaprimljen dopis Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, nakon čega Povjerenstvo spaja navedene predmete i objedinjuje ih u jedan postupak.

Nakon što su obrazložene predmetne predstavke (dokument dostupan na stranicama sukobinteresa.hr), prema stajalištu Povjerenstva u predmetnom slučaju ne dolazi do sukoba privatnog i javnog, već dva javna interesa pa u tom smislu ne postoje okolnosti koje bi upućivale da je dužnosnik u sukobu interesa u smislu odredbi ZSSI-a. Povjerenstvo pritom naglašava kako ovom odlukom ne ulazi u ocjenu zakonitosti i pravilnosti provedenog postupka dodjele koncesijskih odobrenja, jer isto nije u njegovoj nadležnost, već je u nadležnosti drugih tijela. Pitanje eventualnog nezakonitog sazivanja i vođenja sjednice Vijeća, kao i donošenja odluka Vijeća ili utjecaja na zakonito i pravilno donošenje odluka Vijeća, Povjerenstvo može razmatrati samo u kontekstu mogućeg sukoba interesa dužnosnika, odnosno samo ako postoje okolnosti koje upućuju da je privatan interes dužnosnika ili s njime povezane osobe u konkretnom slučaju utjecao ili mogao utjecati na njegovo postupanje u obnašanju dužnosti općinskog načelnika Općine Punat.

Slijedom svega navedenog, Povjerenstvo zaključuje kako u konkretnom slučaju nisu utvrđene okolnosti koje bi ukazivale na moguću povredu odredbi ZSSI-a počinjenu od strane prijavljenog dužnosnika te je odlučeno kao u izreci ovog akta.

(Imate zanimljivu priču, fotografiju ili video? Pošaljite na Whatsapp ili Viber broja 091 619 7475, e-poštom na glasotoka@gmail.com ili porukom na Facebook stranicu "Glas otoka")

Slične objave

Povjerenstvo pokrenulo postupak protiv Anke Mrak-Taritaš zbog primanja pozamašne naknade u gradskom vijeću

Glas otoka

Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa neće pokretati postupak protiv gradonačelnika Paga

Glas otoka

Besplatna pravna pomoć za mještane općine Punat

Glas otoka

Ostavite komentar

* Korištenjem ovoga obrasca pristajete na pohranu i rukovanje vašim podacima putem ove web stranice.