Press/Grad Pag
POLITIKA

Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa neće pokretati postupak protiv gradonačelnika Paga

Postupak za odlučivanje o sukobu interesa protiv dužnosnika Ante Fabijanića, gradonačelnika Grada Paga, neće se pokrenuti, objavilo je Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa na svojim stranicama.

Kako se navodi u obrazloženju, iz prikupljene dokumentacije i podataka u vezi okolnosti davanja koncesije za gospodarsko korištenje pomorskog dobra trgovačkom društvu Hoteli Pag d.o.o. kao korisniku koncesije, a uzimajući u obzir da je Ugovor o koncesiji na pomorskom dobru broj: 141 – GU/08 15. travnja 2008. sklopljen sa Zadarskom županijom, na temelju Odluke Županijskog poglavarstva Zadarske županije KLASA: UP/I-342-01/08-01/02, URBROJ: 2198/1-03-08-7 od 20.03.2008., ne proizlazi da je u postupanju navedenog dužnosnika došlo do moguće povrede odredbi Zakona o sprječavanju sukoba interesa, a utvrđeno je i da Grad Pag nije sudjelovao u sklapanju predmetnog Ugovora o koncesiji.

Slijedom navedenog, Povjerenstvo nije steklo saznanja iz kojih bi proizlazilo da je u postupanju dužnosnika Ante Fabijanića u predmetnom slučaju došlo do moguće povrede odredbi ZSSI-a te je donesena je odluka o nepokretanju postupka protiv dužnosnika.

(Imate zanimljivu priču, fotografiju ili video? Pošaljite na Whatsapp ili Viber broja 091 619 7475, e-poštom na glasotoka@gmail.com ili porukom na Facebook stranicu "Glas otoka")

Slične objave

Gradonačelnik Grada Novalje krivotvorio diplomu pravnika?

Vedran Morin

Kreću radovi na izgradnji rotora u gradu Pagu

Glas otoka

Grad Pag nabavio opremu za gospodarenje otpadom

Glas otoka