16. siječnja 2021.
Press
HRVATSKA

Sveobuhvatni okvir upravljanja ekološkom mrežom Natura 2000

Natura Jadera provodi projekt od esencijalne važnosti za očuvanje staništa te biljnih i životinjskih vrsta pozivajući lokalne dionike na partnerstvo.

Uz vođenje različitih aktivnosti s prvenstvenim ciljem zaštite prirode, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Zadarske županije, Natura Jadera, priprema i provodi europske projekte kako bi dodatno osigurala sredstva, infrastrukturu, edukaciju te promociju zaštićenih područja i područja ekološke mreže kojima upravlja. Njezina su zaduženja zaštita prirodnih vrijednosti, osiguravanje održivog korištenja prirodnih dobara (koncesijska odobrenja), utvrđivanje i praćenje stanja u prirodi (istraživanja i monitoring), sprječavanje štetnih zahvata ljudi i poremećaja u prirodi (nadzor), promocija, edukacija te stvaranje uvjeta za odmor i razonodu u zaštićenim područjima.

Natura Jadera kontinuirano provodi europske projekte, pa se tako trenutno provodi jedan od važnijih i većih projekata koji će dugoročno olakšati provođenje većine aktivnosti, na kojima je Javna ustanova Natura Jadera i inače angažirana. Projekt Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000 započeo je na proljeće 2020. godine, a traje do prosinca 2022. godine. Ukupna je vrijednost projekta 186.497.150,36 kuna, od čega je 158.503.452,80 kuna financirala Europska unija.

Cilj projekta je Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000 razvoj sveobuhvatnog okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000 izradom planova upravljanja tim područjima, praćenjem učinkovitosti uspostavljenih mjera očuvanja u vodnim ekosustavima, izradom plana financiranja provedbe mjera te jačanjem kapaciteta dionika u provedbi upravljanja njihovom edukacijom i opremanjem. U sklopu ovog projekta Natura Jadera će izradit 15 planova upravljanja koji će obuhvatiti 37 područja ekološke mreže i četiri zaštićena područja.

Izrada planova upravljanja kroz participativni proces planiranja

Planovima upravljanja područjima ekološke mreže Natura 2000 definirat će se aktivnosti za provedbu mjera očuvanja ciljnih vrsta i staništa. U sklopu ovog projekta predviđa se izrada nacrta planova upravljanja za najmanje 40 posto područja ekološke mreže u Hrvatskoj, što je oko 100 planova upravljanja za najmanje 200 područja RH. U sklopu projekta osigurat će se vozila te plovila za potrebe javnih ustanova koje su suradnici na projektu. U projektu sudjeluje Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja te 40 javnih ustanova radi suradnje s dionicima, nadzora područja i drugih potreba.

Za upravljanje područjima ekološke mreže Natura 2000 nadležne su javne ustanove za upravljanje nacionalnim parkom ili parkom prirode, te javne ustanove za upravljanje ostalim zaštićenim područjima i/ili drugim zaštićenim dijelovima prirode, koji su ujedno i suradnici na projektu. Javna ustanova Natura Jadera treba do kraja 2022. godine donijeti 15 planova upravljanja za čak 37 područja ekološke mreže i četiri zaštićena područja. Pod upravljanjem Nature Jadere je 86 područja ekološke mreže, što obuhvaća čak 50 posto kopnenog dijela Zadarske županije i veliki dio mora.

Iznimno uspješna prva dionička radionica održana je u rujnu ove godine u Ninu u procesu izrade Plana upravljanja Bokanjačkim blatom. Ovaj plan upravljanja obuhvaća istoimeno područje ekološke mreže značajno za očuvanje ciljnih vrsta i stanišnih tipova. Na radionici su sudjelovali predstavnici Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Vigensa d.o.o., Grada Nina, TZ-a grada Nina, Hrvatskih voda, Vodovoda d.o.o., stručnjaci za izradu plana upravljanja Zadruge Granum Salis te članovi radne skupine za planiranje Javne ustanove Natura Jadera.

Sljedećeg dana, 24. rujna, u Domu kulture u Ninu održana je i prva dionička radionica u procesu izrade Plana upravljanja Ninskim zaljevom i pridruženim područjima. Plan upravljanja obuhvaća šest područja ekološke mreže značajnih za očuvanje vrsta i stanišnih tipova, od kojih su dva vezana uz morska staništa, Ninski zaljev i Ljubački zaljev, dok ostala područja obuhvaćaju obalni pojas i kopno: Privlaka – Ninski zaljev – Ljubački zaljev, uvala Plemići, Solana Nin te Ninski stanovi – livade. Na radionici su sudjelovali predstavnici Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva pri Ministarstvu poljoprivrede, Službe inspekcijskog nadzora zaštite prirode pri Državnom inspektoratu, Upravnog odjela za gospodarstvo, turizam, infrastrukturu i EU fondove Zadarske županije, Županijske lučke uprave, Grada Nina, Općine Vrsi, TZ-a Zadarske županije, TZ-a grada Nina, TZM-a Zaton, TZO-a Privlaka, TZO-a Ražanac, TZO-a Vrsi, Mjesnog odbora Ljubač, Mjesnog odbora Nin, Solane Nin d.o.o., Agencije za ruralni razvoj Zadarske županije, stručnjaci za izradu plana upravljanja Zadruge Granum Salis te članovi radne skupine za planiranje Javne ustanove Natura Jadera.

Izrada planova za upravljanje velik je i kompliciran posao jer je potrebno sagledati cijelu sliku raznih utjecaja različitih aktivnosti na specifične vrste i staništa na tim područjima zbog kojih su i proglašena ekološkom mrežom. Posebno je važno uključiti sve relevantne dionike i povećati razinu svijesti šire javnosti o važnosti očuvanja ekološke mreže Natura 2000. Promjenom negativnih stavova i ponašanja dionika i javnosti osiguravaju se trajne i pozitivne promjene u očuvanju prirode.

(Imate zanimljivu priču, fotografiju ili video? Pošaljite na Whatsapp ili Viber broja 091 619 7475, e-poštom na glasotoka@gmail.com ili porukom na Facebook stranicu "Glas otoka")

Ostavite komentar

* Korištenjem ovoga obrasca pristajete na pohranu i rukovanje vašim podacima putem ove web stranice.