26. listopada 2020.
GLAS OTOKA PAŠMAN

Zadarska županija traži koncesionara za marinu Pašman

Zadarska županija u proceduru će nakon sjednice Županijske skupštine 21. listopada uputiti odluku o javnom prikupljanju ponuda za davanje koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene – luke nautičkog turizma Marina Pašman.

Koncesijom se stječe pravo na izgradnju i gospodarsko korištenje luke nautičkog turizma, što uključuje obavljanje usluga korištenja veza, prihvata i smještaja plovnih objekata, u moru i na suhom vezu, druge usluge za potrebe nautičara, ugostiteljske djelatnosti i sličnog. U koncesiju se daje površina od ukupno 65.001 m², od čega je 114 m² kopneni dio, a 64.887 m² morski akvatorij.

Procijenjena vrijednost koncesije, odnosno zarada koju koncesionar može u 20 godina ostvariti, je oko 186 milijuna kuna (oko 9 milijuna kuna godišnje). Po davanju koncesije, stalni dio koncesijske naknade će iznositi minimalno 130.002 kuna, od čega je 1/3 prihod Proračuna Zadarske županije, uz koji će se morati uplaćivati promjenjivi dio vezan uz ostvareni prihod. Zadarska županija koncesionara će odabrati na temelju ponude stalnog dijela koncesijske naknade (30%), promjenjivog dijela (30%) te iznosa ukupnoga investicijskog ulaganja prema studiji gospodarske opravdanosti (40%).

Osim naknade za koncesije, budući koncesionar je u obvezi, nakon sklapanja Ugovora o koncesiji, nadoknaditi Općini Pašman troškove od pola milijuna kuna vezane za izradu dokumentacije za izgradnju luke, piše 057info.

(Imate zanimljivu priču, fotografiju ili video? Pošaljite na Whatsapp, Viber, ili SMS na broj 091 619 7475, e-poštom glasotoka@gmail.com ili putem Facebook stranice i objavit ćemo)