COVID19

Kriteriji za prestanak izolacije bolesnika s COVID-19

Revidirane preporuke Hrvatskoga zavoda za javno zdravstvo!

Ove preporuke temelje se na postojećim spoznajama o trajanju zaraznosti osoba sa SARS-CoV-2 infekcijom i podložne su promjeni. Podaci za donošenje odluke o prekidu izolacije su vrijeme pojave prvih simptoma i znakova bolesti te njihovo trajanje, odnosno vrijeme dobivanja prvog pozitivnog RT- PCR nalaza na SARS-CoV-2, ovisno o tome radi li se o simptomatskoj ili asimptomatskoj infekciji SARS- CoV-2.
Završetak izolacije simptomatskog bolesnika s COVID-19 preporuča se ako su zadovoljeni sljedeći kriteriji:

  • prošlo je najmanje 14 dana od prvog dana bolesti,
  • najmanje 3 uzastopna dana bolesnik je afebrilan bez upotrebe antipiretika,
  • značajno poboljšanje respiratornih² i drugih simptoma COVID-19.

Za asimptomatske slučajeve COVID-19 završetak izolacije preporuča se 14 dana nakon prvog pozitivnog testa na SARS-CoV-2, uz uvjet da tijekom tog razdoblja nisu razvili nikakve simptome bolesti. U slučaju razvoja simptoma, koriste se kriteriji za simptomatske bolesnike, pri čemu je referentna točka datum pojave simptoma.
Kod djelatnika u zdravstvenim ustanovama i domovima za starije osobe te drugim ustanovama s povećanim rizikom unosa i brzog širenja virusa među osjetljivom populacijom uz ove kliničke kriterije indicirano je i kontrolno laboratorijsko testiranje prije povratka na radno mjesto, pri čemu treba biti zadovoljen slijedeći laboratorijski kriterij:

  • Dva negativna RT-PCR nalaza brisa nazofarinksa u razmaku od najmanje 24 sata, pri čemu prvi kontrolni bris treba uzeti najmanje 72 sata nakon povlačenja simptoma i znakova bolesti i najmanje 14 dana od početka simptoma odnosno od prvog pozitivnog nalaza kod asimptomatskog bolesnika.

Kontrolno testiranje nadležni liječnik može indicirati sukladno kliničkoj procjeni i kod drugih pacijenata, kao što su imunokompromitirane osobe (veći rizik prolongiranog vironoštva) ili bolesnici sa dužim trajanjem simptoma bolesti.
Prema njima osobe zaražene sa SARS-CoV-2 najzaraznije su dan-dva prije pojave simptoma i u prvim danima bolesti, pri čemu se većina sekundarnih slučajeva zarazi u kontaktu s prvooboljelom osobom unutar prvih pet dana od pojave simptoma. Do sada još nije uspješno izoliran vijabilan virus iz uzoraka gornjih dišnih puteva nakon drugog tjedna bolesti, unatoč pozitivnom PCR nalazu. Molekularna PCR metoda detektira virusnu nukleinsku kiselinu koja ne korelira uvijek s prisutnošću vijabilnog virusa u organizmu.
Određeni simptomi poput kašlja i anosmije mogu trajati tjednima nakon što bolesnik prestane biti zarazan za okolinu.

(Imate zanimljivu priču, fotografiju ili video? Pošaljite na Whatsapp ili Viber broja 091 619 7475, e-poštom na glasotoka@gmail.com ili porukom na Facebook stranicu "Glas otoka")

Slične objave

Testiranje na COVID-19 u Grohotama na Šolti

Glas otoka

Prioriteti za testiranje na koronavirus SARS-CoV-2 i postupanje sa zaraženima

Glas otoka

Propisana je obveza korištenja maski za lice ili medicinskih maski

Glas otoka